Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

CoE: e-publicatii - Set de instruire pentru prevenirea și reacționarea la situații de potențială violență sexuală împotriva copiilor și tinerilor în sport

Set de instruire pentru prevenirea și reacționarea la situații de potențială violență sexuală împotriva copiilor și tinerilor în sport. - Strasbourg, 2018. - 15 p.
[Accesat la; 18 mai 2018]

Dacă sportul face copiii puternici si siguri pe sine, el reprezintă, de asemenea, o zonă de vulnerabilitate semnificativă pentru hărțuire sexuală și abuz.

Acest set de instrumente de instruire a fost dezvoltat ca parte a unui proiect comun al Uniunii Europene (UE) și Consiliului Europei (COE) , Pro Safe Sport + „Pune capăt hărțuirii sexuale și a abuzurilor împotriva copiilor în sport“, care completează celelalte resurse de sensibilizare fiind dezvoltate de proiect. Setul oferă informații o multitudine de iinstrumente pentru instruire în scopul de a ajuta pe cei în poziții influente în domeniul sportului, să prevenă și să reacționeze la potențiale situații de violență sexuală în sport.

Setul de instruire conține șase fișe informative:

 1.  Fapte și cifre - violența sexuală împotriva copiilor și a tinerilor în sport
 2. Cadrul legal și de reglementare – care este legislația, convențiile, cadrele de reglementare, standarde și ghiduri de bună practică ce ne ajută la prevenirea și de a răspunde la violența sexuală împotriva copiilor și tinerilor?
 3. . Protejarea victimelor - cum se identifică violența sexuală
 4. . Protejarea victimelor - răspuns la preocupările sau acuzațiile privind violența sexuală
 5. . Prevenirea violenței sexuale - prevenirea violenței sexuale împotriva copiilor și tinerilor în și prin sport
 6. . Educația și creșterea gradului de conștientizare - cum să sensibilizăm în legătură cu violența sexuală în sport și despre modul de prezentare subiectul de discuție între COE și UECoE: e-publicatii - Rolul instituțiilor.Amenințările la adresa instituțiilor: Raportul anual 2018 al Secretarului General al Consiliului Europei

Situaţia democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept în Europa.Rolul instituţiilor, ameninţările la adresa instituţiilor  Raportul anual 2018 al Secretarului General al Consiliului Europei=
State of democracy, human rights and the rule of law (5th report) - Role of institutions - Threats to institutions (2018):Report by the Secretary General of the Council of Europe  :. - Strasbourg, 2018. - 108 p. [Accesat la 14.05.2018]
Disponibil la : 
http://rm.coe.int/state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-role-of-institutio/168086c0c5

Drepturile omului, democrația și statul de drept depind de instituțiile care le dau formă. Dar pentru populiștii care invocă proclamarea "voinței poporului", aceste controale instituționale și echilibrul puterii sunt adesea văzute ca un obstacol care ar trebui să fie subminat.

Cel de-al 5-lea raport anual al Secretarului General, Thorbjørn Jagland, publicat la  14 mai 2018  evaluează principalele elemente esențiale ale securității democratice în statele membre ale Consiliului Europei: justiția independentă, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere, societățile incluzive.

În acest an, raportul atrage atenția asupra rolului instituțiilor în Europa și asupra încercărilor de a le submina atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.
"Există provocări noi și mai vechi pentru instituțiile noastre de pe întregul continent la care trebuie să răspundem", a declarat Secretarul General. În raportul său, Secretarul General invită toate statele membre ale Consiliului Europei să reitereze, în interesul fiecărui cetățean european, valorile împărtășite, așa cum se reflectă ele în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Evaluările raportului se bazează pe textele și constatările organismelor Consiliului Europei - Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Adunarea Parlamentară, Comisarul pentru Drepturile Omului, Comisia de la Veneția și alte structuri de monitorizare și interguvernamentale.

PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA: Expozitie-evenimentÎn contextul celebrării Zilelor Europei 2018 în Republica Moldova și Anului European al Patrimoniului Cultural, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat astăzi, 8 mai 2018, expoziția cu genericul „PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA” . Scopul acestei expoziții este de a sensibiliza publicul larg cu politicile și prioritățile Uniunii Europene în Republica Moldova, beneficiile integrării europene, programele și oportunitățile de finanțare oferite de UE și de a asigura vizibilitatea acțiunilor de informare și comunicare europeană ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și ale Centrului Pro-european de servicii și comunicare al BNRM, care facilitează accesul cetățenilor la informația europeană.

Expoziția cuprinde o serie de documente și publicații privind dezvoltarea relațiilor și cooperarea Republicii Moldova cu UE, disponibile în sala de lectură a Centrului Pro-european de servicii și comunicare,


precum și cărți, albume din colecțiia Serviciului Arte si hărți al BNRM.


Totodată, sunt expuse și unele documente disponibile la CPESC privind Consiliul Europei, un partener de bază al UE. Cooperarea dintre aceste două organisme se poziționează ca fiind un proiect comun european, ce a obținut cel mai înalt nivel de relații reciproce. Toate acestea oferă informații detaliate vizând asocierea politică și economică UE - RM, asistența europeană, regimul liberalizat de vize, itinerariile culturale europene, etc.

 StructuraLa inaugurarea expoziției au participat: Fabien Schaeffer, Manager de proiecte pentru Educație și cultură în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Daniela Cujbă, Sefa Direcției Integrare Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Orest Dabija, șef secție, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Lilia Snegureac, expert în informare europeană, președintele Centrului de resurse Dialog – Pro, studenți ale instituțiilor superioare de învățământ, vizitatorii BNRM, jurnalisti, bibliotecari.


 La începutul evenimentului a răsunat „Odă bucuriei”, imnul Europei, interpretat de colaboratorii bibliotecii Veronica Valuță-Bantaș și Diana Lupușor.   VIDEO


În cuvântul de salut, Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a menționat aportul BNRM în promovarea valorilor europene. BNRM a reușit să semneze mai multe acorduri de colaborare cu biblioteci din spațiul european, care au la bază cooperarea activităților, schimb de publicații și schimb de experiență. Prin activitatea CPESC, BNRM contribuie la informare ceatenilor privind integrarea EU in RM
VIDEO

(

Fabien Schaeffer, Manager de proiecte pentru Educație și cultură în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a mulțumit pentru inițiativa BNRM de a face o astfel de expoziție, promovarea valorilor europene fiind unul dintre obiectivele principale ale bibliotecii și a Centrului Pro-European.


VIDEO


Daniela Cujbă, Sefa Direcției Integrare Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a menționat faptul că biblioteca „...este mai mult decât o sală de lectură, este un spațiu de cunoaștere, de promovare a valorilor, inclusiv a celor europene. UE este un model al democrației, al stabilității și suguranței. Cooperarea interculturală va permite obținerea unor noi progrese”.

VIDEO
 
„ Biblioteca este locul potrivit de a discuta despre Europa,- a relatat Orest Dabija, șef direcție, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.- 
 VIDEO


În Anul European al Patrimoniului Cultural, activitatea Centrului Pro-European este foarte importantă pentru oferirea informațiilor necesare”. Lilia Snegureac, expert în informare europeană, președintele Centrului de resurse Dialog – Pro, a adus mulțumiri colegelor, care au reușit să valorifice și să completeze colecția Centrului Pro-European, inaugurat la BNRM în 2011, colecție unică în Republica Moldova dedicată Uniunii Europene și Consiliului Europei. „Să păstrăm acest parcurs european, să promovăm valorile și mentalitatea europeană”.

 VIDEO
 l


Cei prezenți la eveniment au remarcat profesionalismul expoziției inaugurate.

FOTO

VIDEOIN MEDIA 

Uniunea Europeană : Ce este și ce face: Expozitie

Ce face UE în diverse domenii şi ce rezultate obţine pentru a îmbunătăți viața oamenilor din Europa și din afara acesteia.

Pe parcursul lunii mai - Zilelor Europene  Centrul Pro European de servicii si comunicare al BNRM,   Va oferă ocazia de a afla  mai mult despre Uniunea Europeană  : istoria .prezentare generală , instituții  politici si activiăți în diferite domenii, vizitând Expoziția de cărți   ” Uniunea Europeană : Ce este și ce face   ”  în spațiul CPESC de la et.3 al BNRM
  Uniunea Europeană (UE) este unică. Nu este un stat federal, precum Statele Unite ale Americii, deoarece statele membre ale UE rămân națiuni suverane independente. De asemenea, nu este pur și simplu o organizație interguvernamentală, precum Organizația Națiunilor Unite, deoarece țările membre pun în comun o parte a suveranității lor și obțin, astfel, o mai mare putere și influență colectivă decât în cazul în care ar acționa în mod individual. Suveranitatea este pusă în comun prin adoptarea de decizii comune la nivelul unor instituții comune precum Parlamentul European, care este ales de cetățenii UE, și Consiliul European și Consiliul care, ambele, reprezintă guvernele naționale. Aceste instituții iau decizii pe baza propunerilor prezentate de Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu.


 • Ce rol îndeplinește Uniunea Europeană?
 • De ce și cum a fost înfiinţată?
 • Cum funcţionează?
 • Ce a reușit să realizeze până acum în interesul cetăţenilor ei și care sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent?
 • Într-o lume globalizată, va putea Uniunea Europeană să concureze cu succes cu alte economii dezvoltate și să își menţină în același timp standardele sociale?
 • Cum poate fi gestionată imigraţia?
 •  Care va fi rolul Europei pe scena mondială în anii care vin? 
 • Până unde se vor extinde frontierele UE?
 •  Și care este viitorul monedei euro?
Această expozitie vă oferă răspunsurile

Aici găsiți, de asemenea informatia despre modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate.Vezi de asemenea

CoE: e-publicatii - Donarea de organe și țesuturi: un ghid pentru a înțelege mai bine principiul interzicerii comercializării lor

Ghid pentru punerea implementarea principiului interzicerii comercializării corpului uman și a părților sale, de la donatori vii sau decedați. - Strasbourg, 2018. - 14 p. [Accesat la 2 mai 2018]
 Disponibil la :  http://rm.coe.int/guide-financial-gain/16807bfc9a,
Consiliul Europei a publicat recent un nou ghid pentru a înlesni punerea în aplicare a principiului conform căruia corpul uman și părțile sale nu trebuie să genereze, ca atare, câștiguri financiare.
Principiul interzicerii câștigurilor financiare/comercializării, astfel cum este prevăzut în Convenția de la Oviedo și în protocolul adițional referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, garantează respectarea demnității umane. Ca principiu-cheie în combaterea traficului de ființe umane în scopul extracției de organe și țesuturi, este interzis comerțul cu organe și țesuturi sau obținerea unui câștig financiar sau a altor avantaje comparabile pentru donator care are un intermediar sau pentru cei care participă procesul de transplant.

Acest principiu contribuie, de asemenea, la promovarea donațiilor altruiste și la asigurarea siguranței și calității părților corpului uman donate pentru un sistem fiabil de donare.

Ghidul subliniază faptul că interzicerea câștigului financiar/comercializării nu împiedică compensarea pentru pierderile de venit și pentru rambursarea cheltuielilor medicale sau pentru compensarea daunelor nejustificate rezultate din înlăturarea organelor, țesuturilor sau celulelor.

UE: Intrări noi - Aprilie 2018327 / S -62 II-713607
SÎNZIANU, Iulian; PLUGARU, Ştefan ; MĂTĂSARU, Viorel. Republica Moldova, România şi Uniunea Europeană : Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective / Iulian Sînzianu (coord.), Ştefan Plugaru, Viorel Mătăsaru; cu o pref. de Dan Ravaru . ─ Iaşi : PIM, 2010. - 108 p. : 21 cm. . - Bibliogr. : p. 105-108
ISBN: 978-606-13-0049-5

Utlimile două capitole ale lucrării, Republica Moldova şi România. Paşi spre integrarea europeană şi Avantajele integrării europene a Republicii Moldova, tratează cu atenţie importanţa înfiinţării şi funcţionării euroregiunilor care au drept scop apropierea României (şi, implicit a UE) faţă de ţările care ar putea adera la structurile europene – Republica Moldova şi Ucraina. Programul de cooperare transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova vizează sprijinirea proiectelor care favorizează dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului, proiecte de investiţii în infrastructura de transport, energie, dezvoltarea societăţii civile etc.

Lucrarea de faţă reprezintă un cadru teoretic şi practic care ar ajuta şi informa cercetătorii în domeniu, politologii, dar şi tinerii studenţi, masteranzi sau doctoranzi care ar dori să contribuie la parcursul european al ţării lor.

Vezi Recenzie

001.8 / C - 91 IV-58332

CRUDU, Rodica Politici inovaționale ale Uniunii Europene [Text tipărit] : Suport de curs / Rodica Crudu; Academia de Studii Economice a Moldovei . ─ Chişinău : ASEM, 2017. - 102 p. : fig., tab. . - Bibliogr. : p. 99-102 (62 tit.) și în subsol
ISBN: 978-9975-75-865-9

Suportul de curs „Politici Inovaţionale ale Uniunii Europene" este conceput ca suport al procesului de învăţare, care abordează problemele fundamentale ale performanţei inovaţionale a Uniunii Europene, pornind de la abordări teoretice privind rolul şi locul inovaţiei în Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene „Europa 2020", analiza principalelor domenii de interes ale politicii UE în materie de inovare, precum şi cercetarea în detalii a acestor domenii: inovarea la locul de muncă, instrumente de finanţare şi programe de suport al activităţii de cercetare-inovare în UE, guvernanta inovării şi dezvoltarea de produse noi, protecţia proprietăţii intelectuale în UE, reţele şi comunităţi ale inovatorilor în UE, ecosistemul start-up-urilor şi fondurilor de risc, instrumente utilizate pentru evaluarea performanţei inovaţionale a UE şi activităţii de resetare şi inovare industrială în cadrul Uniunii Europene
 
Cautare in

Traduceti