Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Ziua siguranței pe internet 2018 - Un Internet mai bun începe cu tine!


Anual, a II-a săptămână a lunii februarie, este consemnată Ziua pentru un internet mai sigur, în scopul promovării utilizării responsabile a tehnologiilor on-line şi a telefoanelor mobile, în special de către copii şi adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe internet.Anul acesta, Ziua Siguranței pe internet are  loc marți pe 6 februarie 2018.

Tema anului acesta este: „Creează, conectează și împarte respectul: Un internet mai bun începe cu tine” este un apel la acțiune pentru toți cei interesați să își joace rolul în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, în special pentru utilizarea celor tineri. Mai mult decât atât, este o invitație pentru toți să se alăture într-un mod respectuos, pentru a asigura o experiență digitală mai bună.

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a marcat "Ziua Mondială a Siguranței pe Internet 2018" prin lansarea unei campanii de informare cu genericul "Implică-te, cunoaște, informează-te!" ce s - a desfășurat în perioada 6 - 12 februarie 2018.
Cu această ocazie, Centrul Pro-European de servicii și comunicare al BNRM, a desfășurat  lecții interactive cu elevii


La data de 9 februarie 2018 – la activitate au participat elevii clasei a 5-A, a Liceului Teoretic ”Gheorghe Asachi”,


la data de 12 februarie 2018 au participat elevii clasei a 3-a, din Școala Primară ”Ilie Fulga” din comuna Stăuceni
Tema lecțiilor este “Un Internet mai bun începe cu tine” vine să îndemne toţi utilizatorii de internet să conştientizeze aportul fiecăruia în crearea unui spaţiu prietenos, valoros, nonofensiv atât copiilor, cât şi adulţilor

Copiii au fost informați despre BENEFICIILE INTERNETULUI și anume accesarea instantanee a informației, comunicarea, diversele resurse educaționale (manuale, dicționare, cărți online, jocuri educative, cursuri online), resurse de divertisment (desene animate, filmulețe comice online, televiziune online) etc.; despre EFECTELE NEGATIVE ale Internetului dependența, problemele cu vederea, scăderea performanțelor școlare, mult timp pierdut, izolare, certuri cu părinții, forma de abuz psihologic cum este hărțuirea online, mesajele răuvoitoare, amenințările, zvonurile anonime sau sub numele altei persoane; despre REGULILE DE SIGURANȚĂ PE INTERNET –comunicarea cu prietenii pe rețelele de socializare sub supravegherea părinților, folosirea informațiilor fără a fi supus riscurilor, etc.

Pentru mai bună conștientizare a subiectului, după vizionalizarea spotului video privind siguranța pe Internet,

 s-a organizat un exercițiu practic  de descoperire a oportunităților și provocărilor Internetului cu implicarea copiilor în trei echipe, cu sarcini diferite a echipelor pentru stabilirea în ce măsură cunosc ei regulile de compotare pe Internet.
Echipa nr.1 a încercat să stabilească Beneficiile Internetului..

Echipa nr.2 a identificat Riscurile Internetului.

Echipa nr.3 a determinat Siguranța pe Internet, inclusiv exercițiul în crearea unei parole.Rezultatele au fost prezentate și analizate de fiecare echipă în parte.


Participanții au specificat avantajele pe care ni le oferă Internetul, fiind o sursă de informații fără precedent, care se extinde și se schimbă continuu și care permite depistarea rapidă și eficientă a informației despre diferite subiecte dar și provocările, cazurile neplăcute, conștientizarea pericolelor la care pot fi implicați pe Internet.
În finalul lecției interactive copiii au fortificat cunoștințele prin expunerea și enumărarea regulilor de pe cartelele extrase la sorț.

Elevii au dat dovadă de inițiativă, inspirație, comunicare activă și responsabilitate.

Copiii au fost mulțumiți de implicarea lor participativă și creativă. Datorită acestui fapt ei au conștientizat mai bine riscurile la care pot fi supuși și regulile de siguranță în spațiu virtual. .

FOTO  12.02.2018UE : e-publicatii 2018 - Uniunea Europeană: Ce este și ce face

DESCARCATI

Uniunea Europeană: Ce este și ce face/ Direcția Generală Comunicare (Comisia Europeană). - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018. - 60 p.

Prezenta publicație este un ghid despre Uniunea Europeană (UE) și activitatea acesteia.

Prima secțiune explică pe scurt ce este UE.

A doua secțiune, „Ce face Uniunea Europeană”, descrie activitatea pe care o desfășoară UE în 35 de domenii diferite pentru a îmbunătăți viațaoamenilor din Europa și din afara acesteia.

A treia secțiune, „Cum ia decizii și cum acționează Uniunea Europeană”,descrie instituțiile aflate în centrul procesului decizional al UE și modul în care deciziile lor sunt transpuse în acțiuni.

Pasajele imprimate cu albastru sunt hyperlinkuri către informații mai detaliate din versiunile HTML și PDF ale prezentului ghid. 

Acestea pot fi găsiteonline la adresa: www.publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/ro/

CoE:e-publicații 2017 - Manualul pentru abilitățile de utilizare a internetului


Manualul pentru abilitățile de utilizare/ alfabetizare a internetului=Internet literacy handbook:Supporting users in the online world=Manuel de maîtrise de l'internett/Janice Richardson, Dr. Elizabeth Milovidov, J.D., Martin Schmalzried . - Strasbourg, 2017. - 147 p.


DESCARCAT  engleza; 
franceza

De la publicarea primei ediții a Manualului  în 2003, lumea online s-a schimbat foarte mult. Tinerii utilizează din ce în ce mai mult internet-ul, obietivele căutării lor se schimbă, apărînd astfel noi pericole în ceea ce privește securitatea personală.

Această nouă ediție ia în considerare aceste numeroase schimbări, dar își menține obiectivul, acela de a oferi familiilor, cadrelor didactice și factorilor de decizie politici cunoștințe tehnice suficiente pentru a naviga cu tinerii în lumea tehnologiilor de comunicare.

Noua ediție extinde, de asemenea, conținutul Fișielor de lucru cu concepte care erau atunci "noi", cum ar fi cetățenia digitală și educație digitală, aducând numărul de fișiere la 26, organizate în șase teme, dintre care unul este dedicat în mod special viitorului internetului. Manualul este conceput pentru a fi ușor de utilizat și practic, așa cum este ilustrat în fișa cu titlul "Găsirea informațiilor de calitate pe Web".

 De asemenea, este disponibil online, unde poate fi descărcat în întregime sau format prin foaie.

 CUPRINS


Experiența europeană pentru stimularea contentului audiovizual

În perioada 5 februarie - 3 martie 2018 Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește evenimentul ”Telefilm Atelier”. Evenimentul se desfășoară în sala de lectură a Centrului Pro European de servicii și comunicare.

În cadrul proiectului, mentori locali şi internaţionali, cu o bogată experienţă în această sferă, îi vor învăţa pe participanţii la proiect scenaristică, regie, producţie şi alte secrete ale meseriei. Partea bună este că pentru a participa la proiect nu este neapărat să aveţi studii în domeniu.

Telefilm Atelier constă din patru module – scenaristică, regie, producţie şi secrete din meserie, fiecare modul fiind compus din 12 ateliere.

Cursurile vor fi susţinute de profesionalişti locali şi internaţionali, care au în spate şcoli şi experienţe europene în domeniu.

CoE: Intrări noi - Linii directorii pentru furnizorii de servicii Internet privind drepturile omului


DESCARCATI
342.7 / L-75

Linii directorii pentru furnizorii de servicii Internet privind drepturile omului [Text tipărit] : Elaborate de Consiliul Europei în colaborare cu Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Sevicii Internet (EuroISPA) / Consiliul Europei, Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Sevicii Internet (EuroISPA) . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2016. - 23 p.

ISBN: 978-9975-97-204-1


Elaborate de Consiliul Europei, în strânsă cooperare cu Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii Internet (EuroISPA), aceste orientări
oferă repere pentru furnizorii de servicii Internet (ISP) privind drepturile omului. Subliniind totodată importanța ISP-urilor în furnizarea serviciilor-cheie pentru utilizatorul de Internet, cum ar fi serviciile de acces, e-mail sau conținut, acestea vizează siguranța utilizatorilor și dreptul lor la viața privată și la libertatea de exprimare. Prevederile ghidului insistă asupra faptului că furnizorii trebuie să conștientizeze impactul pe care îl poate avea activitatea lor asupra drepturilor omului.
Pentru mai multe informații cu privire la activitățile Consiliului Europei și EuroISPA: www.coe.int · www.euroispa.org 

Guvernele, sectorul privat și alţi actori au datoria de a respecta drepturile omului atât în mediul off -line cât şi în cel on-line. Vom munci împreună pentru aplicarea prevederilor acestui Ghid și asigurarea accesului la căi efi ciente de atac utilizatorilor de Internet, atunci când se consideră că drepturile lor au fost restricţionate sau încălcate.
Thorbjørn JAGLAND, Secretarul General al Consiliului Europe

Expozitia POLITICA CULTURALĂ EUROPEANĂ ÎN ACȚIUNE

Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare al BNRM Vă invită, între 30ianuarie - 20 februarie 2018  la o expoziţie "POLITICA CULTURALĂ EUROPEANĂ ÎN ACȚIUNE"  în contextul  Anului European al Patrimoniului Cultural în 2018
Atenţiei vizitatorilor sunt expuse documentele europene, publicații, ce reflectă politici, exemple de bune practici, programe și surse de informare în domeniul politicilor culturale europene . 
Vizitatorii vor descoperi şi conştientiza valorile culturale europene , bogăţia şi diversitătea patrimoniului cultural naţional şi european, asigurând accesul gratuit la colecţiile BNRM și resurse web relevantre 

Ezpozitia este vernisată în spaţiile CPESC de la et.3 al BNRM, blocul principal.


 


CULTURA - INIMA ŞI SUFLETUL DEMOCRAŢIEI
Acest compartiment este destinat celor care doresc să descopere şi să înţeleagă activitatea Consiliului Europei în  domeniul culturii  şi cum aceste acţiuni contribuie la consolidarea democraţiei şi drepturilor omului în Europa şi nu numai. 

La fel ca şi drepturile omului şi democraţia, cultura este indispensabilă pentru menţinerea unei societăţi civile dinamice. Anume în acest spirit, în 1954, Consiliul Europei a adoptat Convenţia culturală europeană, la scurt timp după Convenţia europeană a drepturilor omului.
Convenţia vizează promovarea cooperării între 50 de naţiuni în domeniile culturii, educaţiei şi sportului. 

 • CONVENŢIA CULTURALĂ EUROPEANĂ, adoptată la 19 decembrie 1954 la Paris şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.98-XIII din 12 mai 1994;
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 19 decembrie 1966, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990;
 • Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, adoptată la 23 noiembrie 1972 la Paris, ratificată prin Legea nr.1113-XV din 6 iunie 2002;
 • CONVENŢIA PRIVIND SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003, ratificată prin Legea nr. 12-XVI din 10 februarie 2006;
 • CONVENŢIA PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DIVERSITĂŢII DE EXPRESII CULTURALE, adoptată la Paris, la 20 octombrie 2005, ratificată prin Legea nr. 258-XVI din 27 iulie 2006;
 • CONVENŢIA PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL AL EUROPEI, adoptată la Grenada, la 3 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 533-XV din 11 octombrie 2001;
 • CONVENŢIA-CADRU A CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND VALOAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE, adoptată la Faro la 27 octombrie 2005, ratificată prin Legea nr.198-XVI din 26 septembrie 2008;
 • CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND COPRODUCŢIILE CINEMATOGRAFICE, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992, ratificată prin Legea nr. 127 din 7 iulie 2011;
 • CONVENŢIA PRIVIND PEISAJUL EUROPEAN, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, ratificată prin Legea nr.536-XV 12 octombrie 2001;
 • Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată la Paris la 14 noiembrie 1970, ratificată prin Legea nr.141-XVI din 21 iunie 2007;
 • CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC (REVIZUITĂ), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992, ratificată prin Legea nr.533-XV din 11 octombrie 2001;
 • Convenția europeană pentru protecția patrimoniului audiovizual 01.01.2008
 • CONVENTIA EUROPEANA asupra infractiunilor privind bunurile culturale 3.05.2017
      


Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei
Este o lucrare de referinţă unică asupra politicilor culturale europene, dublată de un sistem de informare şi monitorizare a politicilor culturale, a instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa. Este disponibil online la adresa www.culturalpolicies.net. El prezintă un sistem permanent actualizat, o nouă ediţie a sistemului fiind deja publicată. Mai mult, sistemul se află într-o extindere permanentă pentru a reuşi să cuprindă noile provocări, dezbateri şi priorităţi în materie de politici culturale.  
Cadrul de indicatori privind cultura și democrația a fost elaborat de către Consiliul Europei, pentru a ajuta factorii de decizie să determine domeniile în care o modificare a politicii culturale ar putea contribui într-un mod mai eficient la consolidarea democrației.

Astfel, au fost completate cu date zeci de aspecte diferite ale culturii și democrației. Peste 170 variabile care vizează un câmp exins de probleme comune din 37 țări europene sunt sintetizate în 17 componente și 41 indicatori care permit responsabililor politici și altor părți interesate să examineze poziția țării respective în termeni de cultură și democrație, și să identifice oportunități eventuale de intervenție politică 
Colectii CPESC Politica culturala

H.1.5 Educaţie interculturală / Education interculturelle / Intercultural education
H.2.1 Politica culturală / Politique culturelle / Cultural policy
H.2.1.1 Cultura – Notă politică / Culture – Policy note / Culture – Note politique
H.2.2. Expoziţii / Expositions / Exhibitions
H.2.3. Cultură şi regiuni / Culture et regions / Culture and Regions
H.2.4. Patrimoniu cultural / Patrimoine culturel / Cultural Heritage
H.2.4. Seria Patrimoniul cultural/ arhitectural: Rapoarte şi studii

 CULTURA CA VECTOR AL UNITĂȚII UE 
UE susține acțiuni care au drept scop conservarea patrimoniului cultural și promovarea cooperării și a schimburilor transnaționale dintre instituțiile culturale din statele membre. În perioada 2014-2020 se va derula un nou program de finanțare „Europa creativă”. Printre alte inițiative se numără Zilele europene ale patrimoniului (inițiative locale care permit accesul în locuri ce nu sunt deschise publicului în mod normal) și Capitalele europene ale culturii, ambele lansate în 1985.
UE colaborează și cu alte organizații internaționale pentru abordarea unor aspecte precum traficul ilicit de bunuri culturale.

Industriile artei și creației sunt susținute prin: programe care le ajută să beneficieze la maxim de tehnologiile digitale și de piața UE
 • finanțare
 • sprijin pentru proiecte de cercetare
 • sprijin pentru cooperarea cu UE și cu partenerii din afara UE.


Mai mult

Vezi de asemenea


Expoziția „Patrimoniul cultural al RM in context european " - 15.01.2018- 15.02.2018


Cautare in

Traduceti